Oferta

Ofertę skierowaną do Państwa podzieliliśmy na 4 obszary, w których podajemy przykładowe działania, których się podejmujemy. Wachlarz oferowanych usług jest katalogiem otwartym, za każdym razem dostosowywanym do indywidualnych potrzeb Klienta.Zarządzanie przedsiębiorstwem:

  • Budowa, optymalizacja, restrukturyzacja struktury organizacyjnej
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • Opracowywanie strategii rozwoju
  • Opracowywanie i wdrażanie procesów i procedur
  • Zarządzanie projektami
  • Opracowywanie Due Diligence

 


ofacg00jpg

 

4139jpg
Zarządzanie finansami

·       Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji, audyt transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

·       Przeprowadzanie testów utraty wartości

·       Wyceny przedsiębiorstw, WNiP, w tym know-how, znaków towarowych

·       Analizy opłacalności dla podejmowanych działań inwestycyjnych

·       Doradztwo w zakresie długofalowego planowania finansowego

·       Opracowywanie krótko i długoterminowych prognoz finansowych

Bieżąca działalność gospodarcza

·       Pozyskiwanie finansowania obrotowego, inwestycyjnego, leasingów, faktoringu

·       Opracowywanie biznesplanów na potrzeby instytucji finansowych

·       Opracowywanie budżetów pod inwestycje, projekty

·       Opracowywanie i wdrażanie narzędzi analitycznych

·       Doradztwo w zakresie zarządzania bieżącą płynnością


35172-nzulnu150p-01jpg84191-ohcpwr-743jpgMarketing i PR

·       Opracowywanie strategii marketingowych

·       Wdrożenia nowych produktów/usług na rynek

·       Organizacja kampanii marketingowych

·       Re-branding

·       Analizy rynkowe

·       Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w przedsiębiorstwie

·       Wdrażanie kanałów komunikacji wewnętrznej np. Intranet